For more information, on the link

Avokado, ili PerceI am American[2] (Latin Persēa americāna), je zimzelena voćna biljka; vrsta roda Persea (Persea) porodice lovora (Lauraceae), vrsta roda[3].

Važna voćna kultura. Plodovi biljke nazivaju se i avokado: njihovo meso je bogato vitaminima i važnim mineralima. Pored voća, koristi se drvo koje ide u proizvodnju namještaja i koristi se kao građevinski materijal. Ranije u ruskom jeziku za označavanje ove biljke korištena su i imena alligator pear[4] i agakat[5].